Assessment

Honderd procent zekerheid heb je nooit. Toch is het wel degelijk mogelijk om de kans op succes van een topkandidaat te voorspellen. Dat begint bij onze eigen scherpe observaties, op basis van jarenlange kennis en ervaring. Historisch gezien huren bedrijven kandidaten in op basis van eerder verworven competenties, maar nemen ze afscheid op basis van gedrag.

Om deze cyclus te doorbreken geven onze assessments meer inzicht dan een standaard sollicitatiegesprek. Wij maken gebruik van ons I-intro ®-proces, een reeks hulpmiddelen zoals video's en psychometrie in combinatie met cv's, achtergrondcontroles en benchmarking, om veel meer kennis te geven over elke kandidaat die voor de functie wordt voorgedragen voor het gesprek.

Personality & Motivation test

De Cardan Personality & Motivation Questionnaire meet 30 gedragsindicatoren en -eigenschappen die bepalend zijn voor professioneel gedrag, motivatie en het voorspellen van prestatie. Daarnaast biedt Cardan een uitgebreide suite van Cognitieve Testen aan.

Management Drives

Management Drives  meet en maakt inzichtelijk wat een team of een persoon motiveert. Wij bieden daarmee een gemeenschappelijke taal om gedrag bespreekbaar te maken en gebruik te maken van de kracht van het team en ieder individu. Wij gebruiken een taal met zes kleuren, uniek weergegeven in een matrix. Iedere kleur staat voor een stijl van leiderschap of organisatie cultuur.

Door elkaars krachten te kennen, kun je samen groeien