— Fulltime

implementatieadviseur Digitale Toegankelijkheid

Deze vacature is reeds vervuld

De opdracht

Onze opdrachtgever  is op zoek naar een implementatieadviseur Digitale Toegankelijkheid die, binnen een projectteam, de doelstellingen voor het project Grip op Digitale Toegankelijkheid realiseert en implementeert binnen het kerndepartement. Als implementatieadviseur ben je sociaal vaardig, kun je duidelijk uitleggen en werk je gestructureerd. We zoeken een collega die proactief is en het gewend is om zelf initiatief te nemen. Je werkt zelfstandig, maar maakt ook gemakkelijk verbinding met afdelingen en collega’s binnen het ministerie. Het gaat om de volgende werkzaamheden;

 • Proactief benaderen eigenaren van websites voor:
 • ondersteuning bij invullen toegankelijkheidsverklaring
 • een kwalitatieve toets op ingevulde verklaringen en het doorvoeren wijzigingen
 • monitoring van de voortgang
  • Vraagbaak voor (technische) vragen rondom digitoegankelijkheid
  • Adviezen geven rondom WCAG-standaarden
  • Deelnemen en actief bijdragen aan de Community of Practice voor Digitoegankelijkheid
  • Ondersteuning bij de uitwerking van (beheer)processen en borging daarvan
  • Rapportage en monitoring; wat voldoet al aan de eisen en dit vastleggen en bijhouden
  • Bij de diensten en leveranciers informatie ophalen over bestaande websites, waaronder achterhalen eigenaarschap, technische gegevens, etc.
  • Registratiebeheer van websites, het mede ontwikkelen en uitvoeren van een (database) systeem voor het borgen van de registratie van de websites van IenW.
  • Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van opleidingen voor medewerkers en inrichting van e-learning
  • Het (samen met andere projectteamleden) organiseren van informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerden, zoals beleidsmedewerkers, functioneel beheerders en webcontentbeheerders binnen IenW
  • Vanuit de inhoud bijdrage leveren aan acties op het gebied van bewustwording.

Achtergrond

Websites en mobiele apps van de overheid moeten toegankelijk zijn voor personen met een functiebeperking. In Nederland hebben miljoenen mensen één of meerdere beperkingen. Met behulp van toegankelijke websites en apps zijn er meer mensen in onze samenleving die de digitale voorzieningen kunnen gebruiken. De wettelijke kaders zijn in het Tijdelijke Besluit Digitale Toegankelijkheid opgenomen en zullen na inwerkingtreding van de Wet Digitale Overheid daarin geborgd zijn. Het besluit is gefaseerd ingegaan: a) Wat betreft websites die zijn gepubliceerd vanaf 23 september 2018 uiterlijk met ingang van 23 september 2019 voldoen;b) Wat betreft websites die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018 uiterlijk met ingang van 23 september 2020 voldoen;c) Wat betreft mobiele applicaties uiterlijk 23 juni 2021 voldoen.Het Tijdelijke Besluit Digitale Toegankelijkheid moet gerealiseerd en geimplementeerd worden binnen het kerndepartement / Bestuurskern van onze opdrachtgever. Voor de websites geldt dat vanaf 23 september 2020 deze moeten voldoen aan de eisen van Digitale Toegankelijkheid. Dit is nog niet gerealiseerd voor alle websites. In juni 2021 moeten de mobiele apps ook voldoen aan de eisen uit het Tijdelijke Besluit. De directie Informatie en Exploitaite wil het beleid doorvertalen in een dienstverlening voor Digitale Toegankelijkheid en ondersteuning bieden richting de eigenaren van de websites en mobiele apps (zowel incidenteel als structureel). Hiervoor is een projectplan opgesteld. Het implementeren van Digitale Toegankelijkheid is een breed orgnisatorisch vraagstuk. In de praktijk betekent dit dat er nog veel moet gebeuren om grip te krijgen op dit brede onderwerp, voor de korte termijn (komende maanden) en middellange termijn. 

Onze opdrachtgever zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. Onze opdrachtgever is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht.  Deze I-functie bestaat uit alle vormen van dienstverlening op ICT gebied van gebruikersondersteuning en beheer via leveranciersmanagement en projectuitvoering tot en met (strategisch) advies. IenE vervult haar rol ook als intermediair tussen de klanten, opdrachtgevers en leveranciers. IenE bestaat uit drie afdelingen: Business Informatie, Ontwikkeling en Exploitatie. Als nieuwe collega stap je in een warm bad.

Interesse ?

Cardan Projects heeft de werving voor deze vacature uitbesteed aan haar zusterorganisatie Cardan Recruitment. Interesse in deze uitdagende job? Stuur dan via onderstaande link een motivatiebrief en CV + een indicatie van het gewenste salaris en/of uurtarief. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Joost Eijkens. ([email protected]) 0651992021

Deze vacature is reeds vervuld

Locatie
Den Haag
Dienstverband
Fulltime
Geplaatst
2 jaar geleden
Branche
Dienstverlening
Opleidingsniveau
HBO. WO
Carrièreniveau
3-5 jaar werkervaring

Heb je een vraag over deze vacature?

Stuur een e-mail Of bel 088-500 4000

Andere vacatures